A Földünkért
Írta: Pitkin - Dátum: 2011.05.03. 17:48:47
       

A két térkép mintául szolgál a Kárpát-medence átvizsgálásához. A Pán-tengelyre, Osztopánból induló vonala /3/, a térkép /4/ vonala merőleges. A mai rendszerhez képest szögeltérést mutat. A szögeltérés az időkód kulcsa.
A vonalak mentén felbukkanó helynevek, régészeti tárgyak értelmes rendezése a régmúlt kimagasló szintű kultúrájára mutat rá.
A Kolontár-i templom domb kifosztása, a KÁLON-TÁROLT bizonyítékok eltüntetését célozta meg.
Teljes hír
       

A két térkép mintául szolgál a Kárpát-medence átvizsgálásához. A Pán-tengelyre, Osztopánból induló vonala /3/, a térkép /4/ vonala merőleges. A mai rendszerhez képest szögeltérést mutat. A szögeltérés az időkód kulcsa.
A vonalak mentén felbukkanó helynevek, régészeti tárgyak értelmes rendezése a régmúlt kimagasló szintű kultúrájára mutat rá.
A Kolontár-i templom domb kifosztása, a KÁLON-TÁROLT bizonyítékok eltüntetését célozta meg.

http://www.origo.hu/tudomany/20100831-pasztazo-lezerrel-es-hiperspektralis-kameraval-vizsgaltak-a-balatont-brit-es.html

A szénmedencéket összekötő "LEY" = látó vonal a GÁS-PÁR=CH4 és CO2 szabályozását tették lehetővé. A vízbeömlők és PEREMES= piramis pumpák az egységes ellenőrzés nélkül veszélyesek GEÁRA (Földünkre), és így az emberiségre is.

A KÁL VÁRJA=kálvária, vagy ley rendszer kiépítésének és üzemelésének eszközei eltorzított eredettel, és értelemmel a vatikáni kelléktár részei. A Kárpát-medence térképének ilyen szemlélete mutatja az Ószövetség állításainak valótlanságát, a Szkíta Birodalomból merített elemek, táj és helynevek, eszközök valódi eredetét. A Magyar kultúra ellen elkövetett cselekmények KÖR OSZTÓSIG = KRISZTUSIG leírtan bizonyíthatóan nyúlnak vissza. Az ILLIG tanulmány közelebb hozza a Koppány elleni gyilkosság idejét. A magyar írni tudó nemzet ellen elkövetett tömeggyilkosság célja fölfedi a szándékon keresztül az elkövetőket.

A tarsolyosok adtak értelmet a KÖZ TARSOLYGÁSNAK= köztársaságnak, mint társadalmi működési formának.
A kolontári tömeggyilkosság és a Magyar KÖZTÁRSASÁG elleni bűncselekmények a keresztény egyház és a kollaboráns hatalmi vezetőség folyamatos bűnösségét mutatják.

Géza fia Vajk, és Orbán Viktor egyazon bűncselekmény elkövetői: tömeggyilkos hazaárulók.
A gázok előállításának tudása az egész emberiségé. Az önös érdekű szénhidrogén felhasználás a föld lakosságának tulajdona elleni bűncselekmény.

A Japán földrengést megelőző héten BÁR-KA = nyomáska című filmemet a nagykövetségre eljuttattam. A következő hatalmasabb kéregmozgás India területén várható.

A TÉR KÉPzése=térkép kőtáblákba rögzítése a kazein=túró eljárással megoldható korabeli eszközökkel és anyagokkal. Az Ószövetségi vonatkozások a térkép vonalán látható Sínai-hegy több tíz esetleg százezer éves történelme miatt igényel áttekintést. A rovásírás D=NY képe, és a fordított C=N a Bakony helynevek értelmét változtatják meg. A világkultúra kiindulópontja INANA és ÁBEL, a BAKON-YBÉL, valamint BAKON-YNANA neveket kapják.

Ezen tények ellentmondásban állnak a ma elfogadott, fizetett tudomány és oktatás dogmáival. A keresztény oktatásban és hitéletben kimutatható a torzítás szándékossága. Az adófizetők pénzéből dotált bűncselekmények nemzeti vagyon elleni bűncselekmények. Feljelentem a Művelődés és Oktatásügy valamennyi dolgozóját.

A földfelszíni, vízgazdálkodási és bányatevékenységek a Balaton-felvidéken látványosan a Szkíta Birodalmi kultúra bizonyítékainak nyomait célozzák meg. Feljelentem a térségben károkozó valamennyi vállalkozót.

A vázolt módon keletkezett valamennyi energia tulajdonosa vagyok. Sem tulajdon sem döntési jogomról nem mondok le. A személyem nélkül hozott döntések, tulajdonom elleni bűncselekmények.

Jásdi Kiss Imre