2021. December 04. 13:09
Hatsg bnz!

- Hungyar videi
- Leparcarmen videi
Az oldal videi

Ajnl:

- Tigz vs Eskdtszk
- PJP vs EDV ZRT
Navigci
Fõoldal
Hírek
Cikkek
Letöltések
Linkek
Kapcsolatfelvétel
Galéria
Keresés
RSS Hirek

Hanganyag
Videók
Dózis hírek
1. Mecseki mocsok

2. Pszichológiai szakvélemény

3. Autó tolvaj Fõbíró!

4. Belépési kérelem

5. viz-gáz

6. A képlet

7. Tigáz vs Esküdtszék

8. "INTHETÕ Magyar állampolgár"

9. Minden mindegy

10. Döntöttem

11. Közölmény

12. Ország a Nép ellen

13. Értelmetlen hatóság!

14. Sokezeréves összefüggés.

15. KÁL ÕRZÕJE!

16. Tisztelt Miniszter Úr!

17. "...minek nevezzelek?"

18. Téboly

19. Rólunk...

Hírek oldalra...
Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Kapcsolat
Cím:
Jásdi Kiss Imre

E-mail:
jki.jasdikissimre@gmail.com

Facebook: imrejasdikiss

Telefon: 0036 20 413 4996
RSS
Hrek

Cikkek

Letltsek

RSS - Puzdra oldal
RSS - Magyar Valós Hírek
Boldog B??k??s Kar??cs...
Eur??pa vesz??lyben...
A csapda... avagy fogl...
Nemzeti v??szhelyzet! ...
M??rcius 15....
RSS - Hun Unio
dvzlet
A törvény a valósághoz való viszonyunk meghatározása lehet. A polgárnak ismerni, és érteni kell a rávonatkozó szabályokat. Tisztába kell legyen cselekedetei közel, és hosszútávú hatásaival.

Esküdtszéki Igazságszolgáltatás honlapja
Az oldalon szereplõ feljelentések, levelek a feladást követõen kerülnek ki az oldalra.

  
A betiltott EGYETEMES EMBERI TUDÁS - Jásdi Kiss Imre: HATODIK PECSÉT címû könyve
A betiltott EGYETEMES EMBERI TUDÁS


A Hatodik Pecsét címû könyvbõl eléd tárulhat az a kézzel fogható, máig eltitkolt valóság amelyet a mindennapokban egy hatalmas, több évezredes fal rejt el elõled.
A földi élet fennmaradása és minõsége elsõsorban A TUDÁS újra elérésén múlik.

A világtörténelem keskeny szelete a magyar kultúrának
Europa névadója vagyunk

Emberemlékezet óta nem ismerhetõen, eddig sehol nem látott, nem hallott módon mutatom be a mai mindennapjainkat alapjaiban újra író, betiltott EGYETEMES EMBERI TUDÁST. A világ 6.000 éve minden áron, véráldozatok millióinak árán õrzött Tudását.

Célom, hogy az „ismert történelemnek” nevezett korunkban a hétköznapi élet elõl elcsalt, általam újra megtalált és felszínre hozott TUDÁS több ezer év keserves butító program eltelte után, az elvárt paradigmaváltás alapfeltételeként új életre keljen, megerõsödjön és az emberiséggel együtt fennmaradjon.

Az átépített világ térképét, okát, célját, kézzel fogható bizonyítékait egyértelmû összefüggéseiben mutatom ezer és ezer számra mindenhol, bárhol élj a világban.

Célom, hogy az ember megosztás nélkül értõen újra önmagára, a vele azonos létre nézhessen.
Célom, hogy a mai ember számára is érthetõek legyenek a miértek, a mindennapok, a Földünk, a táj amiben élünk és az évezredek után újra értelmet nyerõ - így ma is közös alapot teremteni képes - magyar nyelvünk amelyet õsi örökségünkként beszélünk.
Konkrétan megválaszolásra kerüljenek azok a gyermekkortól máig csendben magunkban õrzött, elhallgatott okos kérdések, amelyek meghatározóan befolyásolják az énképünket.
Helyre teszik a világról, a dogmákról, a mátrixról, az államiságról, hitrõl, szeretetrõl, anyagról, energiáról, erkölcsrõl, alkotott „konkrét” elképzeléseinket. Megváltoztathatják a jövõképünket, a napi cselekvõképességünket, a közérzetünket, egészségünket, és egzisztenciális helyzetünket. Õseink értõ utódaiként pontosan, félrebeszélés nélkül tudható kik vagyunk, mi felett rendelkezhetünk nap mint nap lelkileg, erkölcsileg, energiaügyileg és anyagilag egyaránt ha tudunk róla.
A TUDÁS mindannyiunkat haza hív.

Kérlek készülj az útra mert lerombolok minden dogmát.
Bármiben hiszel lépj egy még nagyobbat, ismerd meg azt a mindeddig láthatatlanná tett egyszerû, zseniális valóságot amely magyar õseink által emberi jussunk.

Amit máig a Földünk, a természet, a napfény, épített hegyeink, vizeink, metán és széndioxid gázaink, az egész világon átépített tájaink és a magyar nyelvünk õriztek meg nekünk.

Az ezer évek óta elfedett színtiszta valóság újbóli látványa és tudata több mint sokkoló a megnyomorított, életellenes irányokba terelt gondolkodás - azaz annak a „határozott” énképnek a számára akinek ma már a Napot is eladhatják.

A véres hazugságok évezredeinek mocsarába süllyedõ lényünk újra ráeszmélhet önmagára.
Arra, hogy a rejtélyek kulcsa egy neki kreált kényelmesnek tûnõ hamis isten, állam és valóságkép, illetve a legelképesztõbb hitvilágok felépítése helyett konkrétan a szeme elõtt, a lába alatt, a keze ügyében hever.
A betiltott TUDÁS, így a józan ész, - az élet minden területén szisztematikusan vetített hatalmi holoképpel, mátrixal, keserédes illúzió magyarázatokkal lehetetlenné tett - megértés, a valóságra tisztán rálátás képessége mindannyiunké. Elválaszthatjuk magunkat tõle, de nem érdemes. Kérdezlek: nézz körül... Volt elég idõnk. Jó világot építettünk?
Az életadó vizet sem ismerhetjük valójában. Ha ismernénk, újból jogot nyernénk a valósággal való harmonikus együttéléshez, az emberhez méltó minõségû élethez.
A kérdezõ az a végtelen bölcs ember aki felmérte, hogy kérdezni kell.

A valódi konkrét TUDÁS újra kalibrál bennünket, újra indítja agyunk csodálatos számítógépét. Magyar nyelvünket, szavainkat nem istenek álmodták meg, nem földönkívüliek varázsolták, hanem a legmagasabb szintû õsi, gyakorlati emberi tudást az élet ismeretét, tiszteletét, a teremtéssel együttmûködést hordozzák betûrõl betûre. Megmutatják hogyan nézhetünk gyökeresen másként a természetre, a Földre, az energiára, a rezonanciára, az anyagra, az élõre, minden létezõre, önmagunkra, egymásra, õseinkre, az érzékszerveinkre, mint amely hazugságáradatba az évezredek alatt beleszoktattak bennünket.

A mindezekhez fûzõdõ kapcsolatunk érzõ, gondolkodó, értelmes, azonnali kiigazítása elsõként önmagunkban, ez a valódi paradigma váltás.

A TUDÁS mindezt a gyakorlatban érteni minden adódó összefüggésében.

A Hatodik Pecsét c. könyvben a máig eltitkolt TUDÁS újra felfedezésének világméretû dicsõségét kívánom elsõként megosztani veled akivel egy sorsfordító korban élek.
A rálátásoddal való közremûködésedet várja az élet.
Te is a Tudás õrzõje, profitálója lehetsz.
Megismerheted a világ történéseinek, így mai napjaid minõségének minden képzeletet felülmúló eredendõ valós okát.

Õseink által átépített Földünk mindent bõséggel biztosít számunkra.
Bármi más szemfény vesztõ hazugság.

Ehhez az orrunk elõtt folyamatosan kiszivattyúzott bõséghez nem a rokkanásig erõltetett napi rabszolgamunka és központosított „tanulás” vezet. Aki ezt állítja, az a butításunkból, a becsapásunkból él.

Ma mindenkinek van véleménye, de senkit nem érdekel a másiké hiszen a valós közös alapok, A TUDÁS nélkül minden csupán megosztás és futóhomokra épülõ múló egyéni tapogatózás.

A könyv a jól feltett kérdéseimre kapott válaszokról szól.
A különbözõ, ma még tetszetõsnek tûnõ satnyító programok helyett a gyermekeinket újra gondolkodni taníthatom, taníthatjuk, taníthatod, hogy a valóságot már ma gyakorlati értelemként bõségben élhessék meg és hasznára legyenek minden létezõnek.

A TUDÁS nem lehet hit kérdése, nem vallás, nem ideológia, nem ezoterikus érdekesség vagy scifi találgatás továbbá nem meditációs technika.
A könyvben leírt betiltott TUDÁST mára a világon csupán páran bitorolják és 6.000 éve ellenünk használják.

A TUDÁS az Ember õsi kultúr és gazdasági vagyona, az egyetlen eszköz a valós jóléthez, a fennmaradáshoz, a XXI. század és az elkövetkezõ idõk túléléséhez.
A TUDÁS a létezõ elemek felfogása, valamint ezek egymásra hatásának értékelése.
A TUDÁS egyedüli nyelve a bõség, az egészség, a léthez való magától értetõdõ sértetlen természet jog – a „VAN” joga.


A magyar nyelv a természet, AZ EGYETEMES EMBERI TUDÁS nyelve.
Segítségével a lét, a napi élet megérthetõ, betûrõl betûre okságában levezethetõ.
Megannyi fájdalmas évezred után ma végre mindez újra visszakerülhet jogos birtokunkba.
Használjuk.


"A köztásraság
fogalmának elsõ megjelenését a Görög Birodalom társadalmi mûködésének állítja be a megélhetési tudomány. A jegyzett történelem kezdetét a dokumentumok eltüntetésének ideje jelzi. Ezek hiányában a gyakorolt hatásuk alapján tudom meghatározni a valóságot.

MINDEN IRÁNYBÓL KÖRÜLVESZ BENNÜNKET EGY OLYAN VILÁG AMINEK AZ ELEMEI, ALKOTÓI ÕSEINK ÁLTAL ÉVMILLIÓKIG KÖZHASZNÁLATBAN VOLTAK.
BESZÉLT NYELVÜNK TARTALMAZZA A HASZNÁLATI UTASÍTÁST.
EZ A VILÁG MAGA A BETILTOTT EGYETEMES EMBERI TUDÁS,
amely ma ennek a tudásnak a bitorlóit juttatja kizárólagos gazdasági elõnyökhöz és az emberiség feletti diktatórikus uralomhoz.

Ha lópata nyomokat látok valahol de lovat nem, akkor is logikusnak tetszik, hogy egy ló járt ott régebben.
A köz minimum kettõ dologgal határolt terület. Lehet fogalmi terület is, de kettõ dolog határolja mindenképpen.
A ragoktól és képzõktõl fosztott görög szavak legtöbbje magyar eredetû.
A Taigetosz két végétõl megszabadulva Hargita nevét adja.
A görög nyelv alapszavai ilyenek, tehát fejlõdésük elején kapták a magyar alapot.
Célom többek között azt is megértetni, hogy a magyar alap nyelvi bizonyítéka egyúttal azt is bizonyítja, hogy a görög társadalmi mûködés is magyar.

A tudomány már odáig süllyedt, hogy Jásd nevének eredetét egy Jásdi nevû emberhez köti.

A dolgok valóságos épülését követi a magyar szavak betûnkénti felépülése (az árasztás okán keletkezik az ár-ok, Gea alá épített út az alá-gút/alagút, a várakozásra alkalmas hely a vár-os, a lábon álló fõzõ edény a láb-as... - A könyv "Tábla" fejezete "a világszótár" konkrét magyarázatot ad a betûk tartalmára).

Kerestem a görög mûveltségben a köz/társ/as/ág alapjait. Már a közösség is nagyon összetett fogalom ami kizárja, hogy alapként kezelhessem.

A puzdra csõ, a tarsoly lemez, és az egy vonalba épített hegyek magyar vonatkozása a köztársaságot alapozza meg csak magyarul értelmezhetõen.
A társalgás mára vált öncélú idõtöltéssé. A nagy történelemben a társadalmi mûködés, a közigazgatás eszköze volt. A társadalmat a társalgástól, az eredeti feladatától megfosztani szándékozó hatalmi törekvés napjainkban is gõzerõvel dolgozik a köztársaság valódi értelmének eltüntetésén (2012 a köztársaság fogalmának teljes eltüntetése).

A mûködtetés eszközei, a helynevek kifejezte feladat és számtalan ebbõl következõ kifejlõdés most is itt van körülöttünk. Eredeti valóságos feladatuk híján ezek egyrészt kilógnak a sorból, másrészt pedig az értelmük torzításával foglalkozók megjelölik önmagukat.

A REND keresztjei (az útszéli kõkeresztek, azaz a rendfenntartó Bulcsu keresztjei - mára búcsújáró keresztekké degradálva) egyértelmûen megmutatják a közigazgatás határvonalait és a hírek áramoltatásának módját. A katolikus kereszténység erõnek erejével hazudtolja meg ezt a tényt.
A „Bulcsu járó helyek” ebben a megvilágításban egész más értelmet kapnak.

Miért nem tudhat a Magyar Nemzet a saját történelmérõl?
Miért nem tudhat 7 milliárd ember önmagáról, a lét feltételeit kiapadhatatlanul biztosító valóságról?
Kik, mikor, és miért tüntetik el ennek a mûködésnek azaz kultúránknak a nyomait?
Ok nélkül nem nevezett el semmit az ember.
A beszélt nyelvbe ültetett õsi kódok degenerálása folyamatos napjainkban is.

Miért a görögök köz társalognak, ha nem is tudják mi az? Miért fontos a Magyar Nemzetet minden áron megfosztani a saját tudásától, a valódi kultur örökségétõl.
Mi alkot-mányoljuk a közben társalgást. Alkotunk világot megkerülõ hegysort, ezen társalgunk, és mégis a görög alkot-mányoz köz-társaságot.

Ekkora torzításnak oka van.
Nemzetünk ez idõ szerint a BAR és BÁR gázok fejlesztésének feladatán már túl van. Mezõ/PO/TA/M/IA fotoszintézisén dolgozunk, a MAG/IA/ÁR-asztást szervezzük éppen.
A közök tarsolygásba bevonása létalapja a MAG/IA/ÁR-nak, hiszen a víz „ER”-ek szabályozása nélkül a Földrengések sem szabályozhatóak. A vízERek nem követnek semmilyen politikai akaratot, nem tisztelnek államhatárt, mint ahogy a felszínre törõ gázok sem.

Az államok alakítása veszélyezteti a Föld biológiai egységét.

A BAR és BÁR gázok, az ENE/ER/G/IA az ISTERen/ISTENen, vízEReken keresztül a MAG/DOLINA víznyelõ rendszeren átfolyó vízbõl képzõdnek.
A barbár és a pogány õket megilletõ valódi fogalma máig kizárólag a Hatodik Pecsét c. könyvben tisztázott.
Ennek oka, hogy a tudást 6.000 éve bitorló nemzet így pénzt tud szedni azért az energiáért, amit Õseink Magia-ár tudásának okán ma is Magyar-nak és energiának nevezünk.


A köz szervezi a dolinák, POcsoják GÁNYolását, ezért POGÁNYok.
Mint ahogyan a ROvás BOTos ember ROBOT-os lett, úgy lett a PO GÁNYolója POGÁNY.
Átfogó képet tudok rajzolni Õseim világáról, ezzel együtt mai világunkról, ha az alapfogalmakat a tényleges tartalmak mellé rendelem.
A köz, társalgással jut az információhoz. A robot a munkavégzéssel kapcsolatos fogalom. A közök társalgása az elvégzendõ munkáról szól.

A köztársaság értelme nem áll meg egy ország határán belül.

A MAG/IA/ÁR-asztása az IstER-eken keresztül, azaz a hidrogénre, és oxigénre isztható/osztható vizeken keresztül történik. TürkmenISTÁR, AfgányISTÁR a dolinák (víznyelõk) helyei, míg gázaik a GÁZAI övezetben jönnek fel.

A rendszer államokra szaggatása ellent mond a Föld biológiai érdekének.
A víz nem kezelhetõ elemként. Alkotó kettõ gázának külön külön van szerepe a bioszférában.

A köztársaság valódi értelmének köztudatba helyezése indokolatlanná teszi az energia gazdálkodás minden anyagi vonatkozását. Nem lehet pénzt szedni az energiáért. Energiahiány nem létezik.

A butítás érdekében a 6.000 éves zsidó alapokon mûködõ keresztény egyház megszerzi az oktatás fölötti hatalmat, ami az emberiség mentálhigiénés állapota elleni bûncselekmény.
A felnõtt korosztályt pedig gazdasági nehézségekkel terheli, hogy ne legyen módja átgondolni, fölfogni saját szerepét és tulajdonát.
A szavaink veszélyes tudást hordoznak ezért a TUDÁS pusztító diktatórikus államalapítást követõ KABAR nemzetirtás ezredik évfordulóján egy ellenséges csoport törli Nemzetünk meghatározásából a KÖZTÁRSASÁG fogalmát."

A Magyar Nemzeti Hivatal a Magyar Köztársaság érdekében jár el.

A Betiltott Egyetemes Emberi Tudást tartalmazó Hatodik Pecsét címû könyv megszerezhetõ itt a honlapon, a jobb oldalon mozgó könyvre kattintással.
Az emberiség valódi bibliája A TUDÁS
A TUDÁS maga, így a Hatodik pecsét c. könyv a magyarok és az emberiség valódi bibliája.

ÍGY JUTHATSZ INGYEN ÁRAMHOZ VÍZHEZ ÉS GÁZHOZ MA MAGYARORSZÁGON
MOST ELÕSZÖR IGÉNYELHETED A NEMZETI VAGYON RÁD ESÕ RÉSZÉT!
Mennyi a nemzeti vagyon egy fõre esõ része, miben testesül meg ez ma pontosan és mit kell érte tenni? Ne higgyük, hogy már mindent elloptak, ez csak a mindenkori politikai mese része! Mi magyar emberek ma forintban kifejezve is a világ leggazdagabb emberei vagyunk!

Kézzel fogható bizonyítékok és konkrétumok minderre Jásdi Kiss Imre Hatodik Pecsét c. könyvében.
A nemzeti vagyon egy fõre esõ részének igénylõje lehet minden magyar ember.


Szavazás GERMÁNUL, RASSZISTÁN!
Iráni rengés
Szöveg ide....!Szöveg ide....!
Méretek az oceán alatt
Primitív eleink alkotása fennt. Északi, Déli-sarkot összekötõ falméretekre figyeljetek!
Csernobili dili buli méretek?
Mekkora mun a fal, mekkora mun-ka a szarkofág? Ki a primitív?
állami nemzetírtás
leszakadt részeim.
Államságom 1017.évében.......
Körön a Pán-t
Létezõ piramisok, óceán fenéken látható építkezések......

http://nativestuff.us/2017/07/mysterious-underwater-wall-that-circles-the-entire-planet-found-on-google-earth/
Ezeréves téma
Ország
Nemzet
Állam
Súlyos kérdés, hogy a fogalmak kialakulásának idõrendjét tudjuk-e kezelni? István szentem alapított államot? A nem tudni mikor született kicsi Vajk tehette csak.
Gulya, avagy a goj értelme.
....„a-rót” írást is fordítva „tór-a” olvasónak....
.....bizonyítja gulya „u”-jának „o”-vá válásának....
Nem az számít amit érzel, hanem...
Egy magyar adófizetõ megírta a NAV-nak: visszakéri a pénzét az államtól, mert nem arra fordítják, amire kellene

.... levelet kapott tõlük - ebben 408 ezer forintos adóbírságot szabtak ki rá .....
Bejelentkezs
Felhasznlnv

JelszMg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse
Könyv beszerzése
Januártól a könyv, itt rendelhetõ meg!
Kattints az alábbi képen a könyvre!