2021. Oktber 22. 05:37
Hatsg bnz!

- Hungyar videi
- Leparcarmen videi
Az oldal videi

Ajnl:

- Tigz vs Eskdtszk
- PJP vs EDV ZRT
Navigci
Fõoldal
Hírek
Cikkek
Letöltések
Linkek
Kapcsolatfelvétel
Galéria
Keresés
RSS Hirek

Hanganyag
Videók
Dózis hírek
1. Mecseki mocsok

2. Pszichológiai szakvélemény

3. Autó tolvaj Fõbíró!

4. Belépési kérelem

5. viz-gáz

6. A képlet

7. Tigáz vs Esküdtszék

8. "INTHETÕ Magyar állampolgár"

9. Minden mindegy

10. Döntöttem

11. Közölmény

12. Ország a Nép ellen

13. Értelmetlen hatóság!

14. Sokezeréves összefüggés.

15. KÁL ÕRZÕJE!

16. Tisztelt Miniszter Úr!

17. "...minek nevezzelek?"

18. Téboly

19. Rólunk...

Hírek oldalra...
Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Kapcsolat
Cím:
Jásdi Kiss Imre

E-mail:
jki.jasdikissimre@gmail.com

Facebook: imrejasdikiss

Telefon: 0036 20 413 4996
RSS
Hrek

Cikkek

Letltsek

RSS - Puzdra oldal
RSS - Magyar Valós Hírek
Boldog B??k??s Kar??cs...
Eur??pa vesz??lyben...
A csapda... avagy fogl...
Nemzeti v??szhelyzet! ...
M??rcius 15....
RSS - Hun Unio
Az emberiség valódi bibliája A TUDÁS
ÍGY JUTHATSZ INGYEN ÁRAMHOZ VÍZHEZ ÉS GÁZHOZ MA MAGYARORSZÁGON –
A NEMZETI HIVATAL KÉPVISELI A MAGYAR EMBERT
MOST ELÕSZÖR IGÉNYELHETED A NEMZETI VAGYON RÁD ESÕ RÉSZÉT!
Mennyi a nemzeti vagyon egy fõre esõ része, miben testesül meg ez ma pontosan és mit kell érte tenni? Ne higgyük, hogy már mindent elloptak, ez csak a mindenkori politikai mese része! Mi magyar emberek ma forintban kifejezve is a világ leggazdagabb emberei vagyunk!
(Kézzel fogható bizonyítékok és konkrétumok minderre Jásdi Kiss Imre Hatodik pecsét c. könyvében. ˂Megrendelhetõ ITT˂ ).

A nemzeti vagyon egy fõre esõ részének igénylõje lehet minden magyar ember.

Tisztázzuk hogy mirõl beszélünk és konkretizáljuk az alap fogalmakat.
Külön amelyek az ezer éves állami rendszerhez (ország, nemzet, állam, személy, törvény, rendelet, hatóságok, joghatóság, pénz, személyi tulajdon) és
külön amelyek a több millió éves emberléthez tartoznak (ember, élet, természeti törvény, önrendelkezés, nemzeti vagyon és kultúr örökség, emberi tulajdon, energia, föld mûködési ciklusok és mechanizmusok).

Mindebbõl a hatalmas ellentét halmazból és a mindennapi élet egyre nyomasztóbb tanúságaiból látható, hogy a világunkban semmi nem az aminek látszik.
Az utóbbi évszázadok alatt államilag finoman észrevétlenül elénk vetített hamis holoképrõl, az embertõl idegen rendszerrõl tilos másként gondolkodni. Tilos ezt a holoképet lebontanunk.
Épp úgy tilos józanul élni, bármit meglátni ami az emberi és földi valósághoz, a mûködõ természethez, teremtéshez és élethez tartozik. A józan paraszti ész be van tiltva.
Az államok mondják meg mi van, mi legyen, mi lehet a világban, mely fizikai, matematikai és biológiai képletek igazak és melyek nem. Mely zseniális találmányok vannak betiltva, ellopva, és melyeket használhatjuk. Hogyan gyógyíthatjuk magunkat és hogyan nem. Mit tudhatunk meg és mi az amit semmi áron sem.

Évszázadok hatalmas energiáját fektetik és fektették abba, hogy elfogadjuk a vezetésüket, mindenünk kisajátítását a szent államiság ember és kultur idegen kapzsi hazugságába burkolva.
Így tették hogy elfogadjuk azt, hogy mára a földön minden tulajdonunk az övék, még mi is mint jogilag csinált személyek, a gyermekeink és a leendõ unokáink is születésünktõl fogva. Mindenünket ami eredetileg is a mienk ellopták, ellopják és mi tõlük mint állami és vagy egyházi tulajdonostól vegyük meg.

Nekik volt minderre évezrednyi idejük, nekünk csak egyetlen életünk van.
Nekünk nincsen idõnk, most akarunk élni boldognak lenni ahogyan tudunk, de csak kapkodni tudjuk a fejünket és keservesen megkeresni a napi betevõnket.
Megforgatták, kiforgatták értelmükbõl az õseink létrehozta szavainkat és az isteneik szájából kiköpve értelmetlen dogma halomként vetették elénk. Igyekeztek kiírtani a tudóinkat, a gyökereinket, a kultúránkat.
Így mára nekik vannak szavaik, rendeleteik, nemzeti kultúra pusztító, génkeverõ, bevándorláshoz, népkeveredéshez, politikai hazugságokhoz bennünket hozzászoktató reklámjaik és plakátjaik nekünk pedig nincsen mivel és mibõl magyarként élni és érteni.
Magyarról magyarra fordító szótárért kiállt a maradék értelmünk. A szavainkat mégsem az isteneik álmodták meg! Mély értelme, oka van minden hangnak, gyakorlati mögöttes tudást, életet, teremtést hordoznak betûrõl betûre.

Mégis, mi az a döbbenetes valóság, amit ilyen évezredeket átívelõ hatalmas energiával és állandó állami fenyegetettség mellett kell eldugniuk a szemünk elõl? Annak ehhez mérten hatalmasnak kell lennie!
És az is.

A SAJÁT TUDÁSUNKAT rejtik el elõlünk és használják ma is ellenünk nap mint nap.
A földünk magyar õseink által épített és ma is mindenhol mûködõ energiatermelõ rendszerét dugdossák a szemünk elõl éber pusztítással, a butító, betegség és büntetõ iparukkal amit a médiák és a szent állami gépezet tart fent.
Mi pedig mára ezt hisszük az egyedüli valóságnak, mert szeretjük a lap tele-víziót, benne a mû-sorokat, az okos telefont, a bankkártyát, a vásárlói hûségkártyáikat és azt, hogy jól elszórakoztatnak bennünket abban a kis maradék idõnkben, amikor nem a munkában lóg a belünk. Ekkor szívesen fogyasztunk, vásárolunk, így a plázákban hipnotizálnak bennünket tovább. Ezekért és a mindennapos megfélemlítettségeink okán eladtuk magunkat, a gyermekeinket és az unokáinkat is nekik elõre.
Eladjuk magunkat és egymást is folyamatosan, amikor ma a saját hazánkban éhbérért megyünk kora reggel dolgozni, adókkal, illetékekkel, büntetésekkel, tandíjjal, tb. és nyugdíj járulékoknak nevezett sarcokkal… éltetjük az ember és élet idegen állami rendszert. Amikor hazugságokra taníttatjuk a gyermekeinket napi 16 órában, amikor kétes oltásokat adatunk be nekik, amikor kifizetjük a természettõl és a józan észtõl idegen nap(elem) adót, a parkolódíjat, nevetséges juttatásokért kulcsolunk az önkormányzatnál, amikor elnézzük a halottainkat, Kolontár lebombázását azért hogy a szemünk elõtt tönkretehessék, ellophassák és bitorolják a nemzeti vagyonunkat, a lelkünket, a nyelvünket, a józan eszünket, a múltunkat jelenünket és a jövõnket is.

A saját tudásunkra nem szabad emlékeznünk! A saját nyelvünkre, kultúránkra ami ezt hordozza.
A hegyeink és vizeink csodálatosan megépített õsi rendszerére nem nézhetünk, az ezeket mutató és kísérõ útmenti kõkeresztjeink összefüggõ hálózatára nem nézhetünk valós értelemmel, mert ez azonnal felfedi a tudásunkat, a valóságot, a tulajdonunkat, magát a kiapadhatatlan energiatermelõ rendszerünket.
Nem gondolkodhatunk. Tûnjünk el a házainkból, az országunkból is. Kell nekik, betelepítik az otthonainkba magukat, mint a Kárpát-medence tolvaj rabló új tulajdonosai. Kilóra vesznek meg bennünket, aztán mindent visszavesznek, hisz a pénz is az övéké amiért eddig remegtünk.
Így se földünk, se hazánk, se házunk, se lelkünk, se pénzünk.

Elhisszük, hogy mi és a szomszédaink, akik csak szépen élni kívánunk a gyermekeinkkel, eleve bûnözõk és annyira rosszak vagyunk, hogy utcai és közúti kamerák tízezreivel, valamint okos telefonokkal, számítógépekkel, bankkártyával, chipekkel, fegyveres rendõrséggel, hatóságokkal, rendeletek és törvények százezreivel kell megfigyelni, büntetni és megfélemlíteni a nap minden percében.
Nem gondolkodunk olyan nyomorult butaságokon, hogy az ivó vizünket Magyarországon, a vizek hazájában palackban vesszük 70.000Ft/köbméterenként, a természet alkotta ingyen elektronokat az EON-tól áram néven megvesszük, a tiszta levegõvel államok kerreskednek a bõrünkre CO2 kvóta néven, vagy azon, hogy az esõvízért is, a parkolásért is fizetünk, a szelet mi áramfejlesztésre nem használhatju, de semmit nem is tehetünk magunkért ami az életet okosan szolgálja. Mindennel betartanak nekünk, mi pedig bambán örülünk egy egy kis elénk vetett morzsának a sajátunkból.

Keressük meg ennek a fegyveres erõvel ránk telepedett államosdit, egymással látszatvitatkozó pártokat játszó mindenkori hatalmi rendszernek az okait arra, amiért ezt játssza velünk.
Azt mondhatnánk kapásból, hogy persze a pénz az okuk rá. De nem ennyire egyszerû. A pénz az csak egy bármiféle értéktõl mentes színes papír darab. Õk nyomják, akkor és annyit amennyit akarnak. Tehát nem a pénzünk kell nekik, hiszen az az övéké, akkor tolják be vagy vonják ki a piacról amikor akarják.

Nekik más kell!
Az a kiapadhatatlan földi energia forrás kell amit magyar õseink építettek, ami minden pillanatban termeli az energiát és a földi élethez szükséges biológiai feltételeket, felállította és önmûködõen karban tartja a bioszférát.
Azért találták ki nekünk a vallást, a lebutított ezoterikát, hogy áhítatosan nézzünk az égre és kérdések nélkül higgyünk a nagy semmiben.
Higgyünk az isteneikben, a 6.000 éves kultúrájukban, amivel egy lépcsõben ki is hazudták magukat az emberiség több millió éves történetébõl. Az állam, a vallás, az oktatás intézményével butítanak, mert veszélyesen egyszerû lenne az orrunk elé nézni, ahol az épített hegyeinket látjuk és a víznyelõinket. Az õsi energiatermelõ magárasztó kultúránk ma is mûködõ összefüggõ elemei ezek. Bárki, bármikor a saját szemével, kezével gyõzõdhet meg róla a saját lakóhelyén is!
(Kézzel fogható bizonyítékok minderre Jásdi Kiss Imre Hatodik pecsét c. könyvében).

Ennek az energiatermelõ rendszerünknek a napi hasznáért, használatáért és a tulajdonlásáért ölnek, lopnak, csalnak, butítanak. Pusztítanak bármit ami eléjük áll, ezer évek óta.
Ezért találták ki nekünk játéknak a háborúkat, népirtásokat, vallásokat, mûvészetet, ezoterikát, tudományokat, sportot, versengést, politikát, médiákat, banki és kereskedelmi redszert, a pénzt… hogy ezekre figyeljünk.
Hogy megosszanak és uralkodjanak a barmokon.

Az õsi magyar, egyben ennek alapján a teljes földi energiatermelõ rendszer az a valós kimondhatatlan érték, amit az üres pénzpapír gyermeknyomdájuk mögé kell hogy tegyenek, ezt kell hogy lopva használják ahhoz, hogy mi elhiggyük, hogy a semmit nem érõ pénzük az értékes és egymást letiporva küzdjünk érte élethossziglan.
Küzdjünk a napi életünkért épp annyira, hogy ne legyen maradék kapacitásunk gondolkodni és csupán az orrunk elé nézni. Ezt a célt szolgálja az életszínvonalunk mérleg pontosan kiszámított épp csak túlélõ szintre való lenyomása.
Az értéket teremtõ napi munkánk, az anyaföldünk minõségi terményei, szene, vize, épített hegyei, azaz a gáz víz és energia termelõ földi energiarendszerünk kell nekik.
Ez a titok. Ettõl vagyunk ma a világ legjobban õrzött gyarmata.
A titok az, hogy ez a mienk. Embereké. Itt nálunk, a mi talpunk alatt a magyar embereké.
A titok az, hogy bolondok vagyunk, ha azért fizetünk nekik, a fegyveres államhatalomnak ami a mienk.

A mi magyar õseink építették át érte a földet, karöltve a világ más helyein élõ emberekkel. Ez egy, az egész világot átívelõ összefüggõ energia rendszer. Az épített látó hegyeken keresztül kerüli meg az egész földedt ennek az információja (ezen hegyek centi pontosan egy vonalban kerülik meg a földet, jó részüket máig minden nyelven látó hegyeknek, látó helyeknek nevezik, ld.Trevisio, Tarvisio, Atlantis/átlátós…).
Nyelve az õsmagyar, a rovásírott magyar volt, melynek összefüggõ nyomai szintén világszerte megtalálhatóak.

Ennek a rendszernek az újra megtalált pontos technikáját és mibenlétét Jásdi Kiss Imre Hatodik pecsét c. könyve a világon egyedüliként és elsõként egészen pontosan tartalmazza. Az õs magyarok adták át mindenkinek ennek a tudományát. Ezért pusztították ki a kultúránkat és pusztítják ma is észrevétlen kifinomultsággal. Ezer éve a kis vajkkal (szent istván királyunkkal), ma éppen a bevándorlókkal, a maradék gyökereink, génjeink és nyelvi emlékezetünk generációs manipulálásával, eltörlésével.
Ma már csak az angol a sikk kis hazánkban, pedig mi adtuk a világnak a betûket, az írást és a szavakat.
Ezt eddig nem tudhattuk.
Ne okoljuk magunkat, az óvoda óta falat húztak a szemünk elé hogy ne lássunk, napi akadályokat tesznek a lábunk elé hogy ne mozduljunk, önmûködõ butító kódokat, pszichológiai programokat ültettek el az agyunkba, hogy ne is gondolkozzunk mindezeken.

Olyan kifinomult, kiszámított és állandóan dolgozó a rendszer, hogy az embernek a napi monoton rutinból ki kell tudni emelnie a fejét ahhoz, hogy felismerje ezt az ellene folyó õt kizsákmányoló és birtokló ezeréves állami játékot.
A játszma véget ér amikor mi együtt gondolkodunk mindezekrõl.
Ma arra az apátiánkra számítanak, hogy elhittük már nincsen semmiféle nemzeti vagyonunk csupán mondvacsinált adósságunk. Már a nemzeti vagyon fogalmunkat is kikezdték különféle politikai csatározások és törekvések álcája alatt. Ez a bevált tolvaj technika. Elõbb mindent tönkretesznek, lejáratnak, majd kilóra megvesznek, kisemmiznek. Mi pedig az otthonainkba zárkózva titkon örülünk, hogy nem a mienket vitték el.

Végre a lényegre kellene figyelnünk. A nem elvihetõ, a magyar talpunk alatt és a felszínen is a szemünk elõtt lévõ gáz-víz-energia rendszerünkre, amit a mindenkori államaink csak titkon mernek használni, hiszen ha tudnánk mi folyik itt, nem fizetnénk gáz, víz, áram, energia számlákat.
Sõt. Nekik tõlünk kellene mindezt megvenniük, hiszen nap mint nap tõlünk folyik ki mindez a titkon és a megtévesztésünkkel megépített vezetékeinken. Innen származhat a forintosított havi bevétele minden magyar embernek. Az energia számláink megszûnésével együtt ez havi kb. 1 millió forint bevételre rúg fejenként, beleértve az újszülötteket is.

Így értelmes mindazokkal együtt gondolkodunk akiknek elviszik a házát, akik nem kapnak elég nyugdíjat, elegendõ bért, akiket a rendszer elüldöz, külföldön élnek és keresnek pénzt, akiket az oktatási butító rendszer, az egészségügyi halálipar és a ál-rendteremtõ büntetõ rendszer nyomorít, akik gyermeket nevelnek szinte üres kenyéren, akiket az adók és banki manipulációk tesznek tönkre, akik a rezsire dolgoznak hónapról hónapra, akik mai fiatalok már nem is reménykedhetnek saját hajlékban, akik tesznek, dolgoznak, mégis nehezen jutnak egyrõl a kettõre, akiknek van mit félteni és akiknek már csak az éhbér és a napi tál leves maradt utolsó biztonságként.

Minden magyar embernek havonta jár a ráesõ forintosítható rész ebbõl az energiateremtõ és ökoszisztéma fenntartó nemzeti rendszerünkbõl, vagyonunkból.
Minden (magyar) embernek joga van a kultúrvagyonához, joga van ismerni AZ ÕSI VALÓS TUDÁSÁT,
ezt a ma is államilag titokban mûködtetett kiapadhatatlan, de sajnos ideig óráig károsítható energia rendszert, ennek minden fizikai és biológiai törvényszerûségével együtt.
Jogunk van megismerni a valódi természettörvényeket, a valódi fizikát, matematikát, kémiát és biológiát.
Õseink hagyatékaként jogunk van ismerni a Föld és a földi életünk valós mûködési rendszerét.
Minden (magyar) embernek természeti joga és kötelessége emberhez méltóan élni és védeni ezt a rendszert.

Így minden (magyar) embernek természetjoga nem fizetni a saját vizéért, gázáért, elektromos áramáért, továbbá a szélért, a napsütésért és az esõvízért sem, hogy végre újra saját hatáskörébe vegye vissza, védhesse és hozzáértõen használhassa, fenntarthassa ezt a nemzeti vagyonát és ezzel együtt a földi ökoszisztémát.

Így hát mindannyiunkért gondolkodjunk.
Gondolkodjunk és igényeljük most a nemzeti vagyon ránk esõ részét annál a Nemzeti Hivatalunknál amelyik a magyar ember képviseletére és önszervezõdésére jött létre.
Nem pártoskodni, pártokat váltogatni, elszámoltatni, egyetlen analfabéta „x”-szel szavazni vagy épp valami ellen kell menni.
Csupán egyszerûen vissza kell venni ami a magyar emberé. Ki kell szervezõdni az állami irányítottság alól.
Újra emberré kell válni a nem létezõ, ránk erõltetett jogi személyiség helyett.

Minden magyar embernek jár a nemzeti vagyonból a ráesõ rész.
Ne higgyük el a vezetõ és a porondra kerülõ pártok csapdáját, azt a bennünket mozdulatlan apátiában tartó mesét, hogy már nincsen mit védeni, nincs mit kapni, az utódainkra hagyni, már úgyis mindegy, mert szétlopták a nemzeti vagyonunkat, nyugdíjunk se lesz, le van gatyásodva az ország…
Ez is csupán az ostoba színjátékuk része. Hogy ne tudd ki vagy és mid van. Hidd csak azt amit szisztematikusan beléd beszéltek az évtizedek alatt, hogy már szétloptak mindenünket, széthordták az országot - persze az elõdeik…
Ez a folytatólagos szemfényvesztésük. Mindenki benne van! Ezért elég csak egy „x” tõled.
Egyáltalán nem az eladott épületeink és a cégek a lényeg! Ne az ennek okán mû felháborodott tv riportokra és álságos választási mûsorokra figyeljünk.
A talpunk alatt az a föld a lényeg, amire éppen nem véletlenül, csalással, lopással, a megtévesztésünkkel az erõmûveiket telepítették.
A végtelen mennyiségû földgázunk a lényeg ami épp az õseink által épített vízrajzunknak, az átépített tájainknak köszönhetõ, nap mint nap eszelõs anyagi értéket és egyben a bioszféra, az élet alapjait teremtve meg vele.
A fûtõ és látó hegyeink, az õsi épített energiarendszerünk által minden pillanatban önmûködõen létrejövõ korlátlan mennyiségû édesvíz kincsünk a lényeg, ami mindent éltet. Ami a teremtõ erõnk, az Isterünk/Dunánk, a mi Istenünk.
A kárpát medencei különleges napfény beesési szög, a teremtõ frekvenciák és annak értése a lényeg.
Mindezek miatt szétcsapták a mezõgazdaságunkat, iparunkat, már a turisztikai lehetõségeinket ötleteinket is, hogy minden irányból felvásárolhassanak bennünket kilóra hazugsággal, megtévesztéssel, csalással.

Ma is a világ leggazdagabb nemzete és emberei vagyunk!
Az áramunk, a levegõben lévõ elektronok nem az elmü, émász, eon és hasonló szemfényvesztõk tulajdona.
A gáz nem a tigázé, az a mi gázunk a talpunk alatt. Nem Oroszorgág felõl, Horvátországból vagy Izraelbõl jött soha, de tõlünk ment és megy azóta is örökösen. A víz a mi vizünk.
A kárpát medence és a magyar földünk õseink nyomán korlátlanul, kiapadhatatlanul és elképesztõ nagyságrendekben dolgozik nekünk, értünk nap mint nap.

Amikor mi elhisszük hogy energia válság van,
amikor elhisszük, hogy a földrengések nem a magárasztó kultúrörökségünk kapzsi és manipulatív, direkt természeti katasztrófák elõidézésére szánt kezelésének okai, hanem úgymond tektonikus földmozgások eredményei a centipontosan a világot megkerülõ épített hegyek vonulatának területein,
amikor apátiával tudomásul vesszük hogy el vagyunk adósodva mint nemzet,
amikor végig hallgatjuk hogy csökken az édesvíz készletünk, azzal nem csak nyomorultul küzdõ földönfutóvá tesszük magunkat egész életünkre, de megírjuk az utódaink és a Föld halálos ítéletét is.
A nagy cselekvõ képtelenségünkkel a földi ökoszisztéma összeomlásának okozói lehetünk, mi az õs magyarok a tudás tulajdonosainak, a világgal azt megosztóinak leszármazottai.
Ennél nagyobb szégyen nem is érhetné a nemzetünket, minden magyar embert.

Pedig nem létrehoznunk, csupán személyesen vagy csoportosan leellenõriznünk és értenünk kell milyen csodát kaptunk az õseinktõl. Azonnal látható lesz bárki számára, hogy szinte semmi, még a természeti törvények sem igazak amit tanítanak nekünk. Mert a víz már önmagában is a legnagyobb tanító mesterünk.
Újra be kell kapcsolnunk a józan paraszti eszünket.
Újra meg kell tanulni okosan gondolkodni és nem félve, újra embernek lenni állami tulajdonú jogi személy helyett.
Õseink tudták mit tegyenek a szemünk elé, foghatóan, láthatóan, érthetõen és ezerszer is ugyan úgy megismételve világszerte. Budapesten élsz vagy épp a Bakony legkisebb falujában? Esetleg Angliában, Ausztráliában, Kanadában, Brazíliában, a Közel-Keleten, Indiában, Szingapúrban vagy Kínában?
Bárhol vagy, láthatod, tapinthatod, a magyar nyelveden keresztül megértheted a tudást. A magyar nyelv építkezésébõl levezethetõ a teremtés, a földi ökoszisztéma egész rendszere. Láthatod belõle építkezni a nyelveket, más kultúrákat, mások népi motívumait.
Megértheted, megtapasztalhatod mi a tied, ez pedig mit jelent, akár napi kemény pénzösszegre lefordítva az országunk területe és a talpunk alatt.
Számolj utánam. Én havi 900.000 Forintig/hó/magyar ember számoltam.
Ennyi minimum jár nekem, neked, az asszonynak, a gyermekeidnek, unokáidnak, a szüleidnek, a barátaidnak. Havonta. Abból a földgáz, víz, áram és energia kincsünkbõl, ami a talpunk alatt és a szemünk elõtt van az ország területén és nap mint nap kivitelre, eladásra kerül évtizedek óta, a szintén a mi pénzünkön megtévesztéssel épített földalatti vezetékeken.

Ezért kell annyira õrízni bennünket arcfelismerõ kamerák tízezreivel, nátó támaszpontokkal, chipekkel a személyidben, HAARP-pal manipulálni, chemtrailekkel permetezni, oltásokkal génkárosítani, napi stresszel és rossz hírekkel gyengíteni és megbetegíteni, bankkártyákkal, autó navigációval, okostelefonokkal követni minden mozdulatunkat, már paranoiásan...
Mi, a magyar nép vagyunk az állam ellensége, tõlünk kell félnie, ezért kell büntetni, korlátozni bennünket nap mint nap az élet minden területén bürokráciával, „oktatással” és szabályokkal.
Mert hogyan uralkodjon rajtunk akkor az a sokkal kevesebb létszámú fegyveres államapparátus, amikor minderre rájövünk és a a saját szemünkkel megbizonyosodunk az energiatermelõ örökségünkrõl, épített hegyeinkrõl, vizeinkrõl, a földalatti rendszereinkrõl, a ránk települt erõmûvek mûködésérõl, lokalizációjuk miértjeirõl, a tõlünk lopott földgázról, édesvízrõl, az erre szolgáló csõvezetékekrõl, kolontár lebombázásának ide tartozó okáról, a több száz kolontári halottról…
Hogyan vegye el mindezt tõlünk a ránk települt mindenkori állam a továbbiakban, amikor rájöttünk mi mozgatta, mozgatja õket.
Amikor már látjuk, hogy mindezt nap mint nap, évszázadról évszázadra tõlünk lopják.
Amikor már nem hisszük, hogy fizetnünk kell nekik a Napért, az életünkért, a közutainkon megállásért, az energiánkért, a melegért, az áramunkért, a gázunkért, a vizünkért. Amikor már nekik kell érte fizetniük nekünk.

Ez az õsi energiatermelõ rendszer mûködteti az egész világot. Minden ember ennek a tulajdonosa a saját hazájában. Ezért az arab, az iráni válság, az afrikai menekült áradat.
Több legyet ütnek vele egy csapásra. Megkeverik, tönkre teszik vele a magyar génjeinket, a kultúránk, az önazonosságunk maradványait, elküldik, kiûzik, „kisegítik”a menekülteket a saját hazájuk területérõl, hogy a hasonló energiatermelõ rendszereiket elfoglalják és bitorolják, az életellenes állami rendszerük ellen az emberekben idõrõl idõre felgyûlõ agresszív energiát önmaguk helyett másokra kell irányítaniuk.

A magyar õseink ingyen hagyták ránk és az egész világra ezt a rendszert, megértésért, okos fenntartásért.
Sehol, egyetlen építményükön, hegyünkön, piramisainkon sem látható sehol, hogy ki építette név szerint.
Nem kívántak érte érdemesülni, sem pedig dicsõséget, párttagságot vagy elnöki pozíciót, pénzt szerezni.
Olyan erkölcsi, tudományos és technikai magaslatokon álltak, amelyrõl nekünk ma ebben az erkölcsi, ezozizi és tudományos mélyzuhanásunkban már fogalmunk sem lehet.
Önmûködõ rendszert kaptunk tõlük örökül azért, hogy egy maihoz hasonló tudati mély zuhanó esetben is túléljünk, ne pusztíthassuk el a Földünket és emberré válhassunk újra.
A föld legboldogabb és leggazdagabb embereivé.

Minden embernek lehetõsége van arra, hogy a Hatodik Pecsét címû könyv nyomán minderrõl igény szerint saját maga megbizonyosodjon.
Mostantól igényelnie lehet a nemzeti vagyon ráesõ részét, amelyben a Nemzeti Hivatal képviseli az érdekeit mindaddig amíg kívánja és újra önrendelkezõ pozícióba kerül mint ember.
Mint magyar ember.

Az õsi tudásunk, a magárasztó energiatermelõ és ökoszisztéma fenntartó rendszerünk és kultúránk a világon elsõkénti és egyedüli újra felfedezõjének Jásdi Kiss Imrének a
Hatodik pecsét c. könyve megszerezhetõ.
˂…………………………………………………..˂
Ebben minden konkrét és kézzel fogható információ részletesen megtalálható errõl a ma is mûködõ rendszerrõl.
Ez a könyv, maga A TUDÁS lehet a magyarok és az emberiség valódi bibliája.
Hozzszlsok
Mg nem kldtek hozzszlst
Hozzszls kldse
Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.
Bejelentkezs
Felhasznlnv

JelszMg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse
Könyv beszerzése
Januártól a könyv, itt rendelhetõ meg!
Kattints az alábbi képen a könyvre!