A fideszes cigány, a templom egere, meg a Másé
rta: Pitkin - Dtum: 2011.08.24. 00:05:05
Mitõl állt fel a templom egerének a farka Felcsútkörnyékén?

-Felcsúti rém-mesék sorozat-

Ez a mese igaz történet. A szereplõi is valódi személyek. Ezért ha a saját dolgaidban ráismersz valamelyikükre, szükség esetén sürgõsen fordulj az illetékes bûnüldözõ szervhez.

FONTOS! Ez a mese megzavarhatja a Fideszesek nyugalmát. Ezért ez az irat szabadon másolható és továbbítható! Kereskedelmi forgalomba nem hozható! Minden jog fenntartva!

FIGYELMEZTETÉS! A szöveg érthetõségének elõsegítése érdekében, a szöveg az írói metaforák érzelemdúsabb kifejezésére, az aktuális szlengnek megfelelõ, de archaikus kifejezéseket is tartalmaz, ezért az olvasása tizenhat éves kor alatt - kizárólag szülõi jelenlét mellett ajánlott!

Valamikor régen, amikor még a cigányok is hegedûvel játszottak, amikor Orbán falvát is csak Felcsútnak csúfolták, akkor élt Felcsúton egy szegény cigány legény. Lõrinc az apja után örökül kapta a Mészáros nevet, de bizony hiába kotorászott a batyujában, mert más egyéb nemigen volt abban útravalóul. Bizony a Felcsúti Mészáros Lõrinc szegényebb volt a templom egerénél.

Hanem aztán ennek a Lõrincnek nagy volt a bánata, amikor meglátta, hogy másnak van, neki aztán meg nincsen. Sóvárgott is eleget szegény, amikor meglátta a Másét. Búbánatában el is szegõdött brácsázni a más vállalkozásába, merthogy neki még saját bótra sem futotta. Húzta-vonta a gázcsövet a Lõrinc nap, mint nap a Váli völgyben, ..de egyszer aztán váratlanul a Lõrinc fõnökét, a vállalkozót, magához rendelte a teremtõ..

Azt a cigány teremburáját! Ennek aztán a fele sem tréfa! Megrettent a Felcsúti Mészáros Lõrinc. Most aztán oda lesz a más vállalkozása! Olyannyira megszállta a Lõrincet a rémület, hogy ijedtében gyorsan a hóna alá kapta a néhai fõnök komputerét. (azon voltak a gázra vágyó ügyfelek adatai) Meg aztán a néhai vállalkozó autóját, tele szerszámostul, (számla nélküli kacat - ne kallódjon már az örökösnél) aztán, uzsgyi! Meg sem állt a Lõrinc az APEH irodájáig. Ott meg ijedtében kért rögtön egy adószámot. Legyen már egy vállalkozása is, ha már úgyis minden más egyebe van hozzá..

Így történt, hogy a Felcsúti Mészáros Lõrincé lett a Másé. No de aztán az a Fideszes cigány vesse a Lõrincre az elsõ követ, amelyik az õ helyében nem ezt tette volna! Szóval, megvoltak szépen - kettesben. A Lõrinc meg a Másé. Az emberek meg a Váli völgyben, ha a házukba gázt akartak, ezen túl a Lõrincnek pengettek. Áramlott is már a gáz a Váli völgybe jócskán, a lóvé meg a Lõrinchez, (az is jócskán) amikor a Lõrincnek sikerült leelõznie a templom egerét, éppen egy Fideszes arasszal.

De egyszer aztán Felcsúton tanyát ütött a Viktor..

Hogy aztán ennek a Viktornak melyik öreganyja volt a cigányvajda szobalánya? Hát.. Azt bizony arrafelé senki sem tudta.. De mit ad az a teremtõ cigány atya úristen, ennek a Viktornak is nagyon tetszett a Másé. Hanem mikor ez a Viktor megtudta, hogy másnak van Felcsúton focicsapata, neki meg aztán nincsen! Na, az volt aztán még csak egy cifra eset Felcsúton! El is öntötte a Viktort a sárgaláz (narancssárga) rögvest. Aztán a nagy sárgaságtól felhevülve, hamarjában el is vette a Viktor a Másét. Azóta van a Viktornak Felcsúton focicsapata, másnak meg azóta nincsen..

Így történt, hogy Felcsúton az Orbán Viktoré lett a Másé. Hanem aztán az az Oxfordban tanult Fideszes cigány vesse a Viktorra az elsõ követ, amelyik az õ helyében nem ezt tette volna! Beszélik, olyan hitvány az Oxfordi iskolarendszer, hogy ott a Másét nem hozzák szóba soha. Az isten tudja miért, de állítólag azon a vidéken már úgy születik mindenki, hogy tudja - tisztelni kell a Másét..

Így vagy úgy, de egy valamire való Fideszes nem lehet meg futball-pálya nélkül. (ha meg már focicsapata is van, akkor meg pláne nem) Ezt beláthatja akárki. Ezért aztán a Viktor is gondolt egyet, és nekifogott befüvesíteni Felcsút boldogabbik felét. Zöldült már a fû Felcsúton szépen, de egyszer aztán kiderült, a fû alatt - de bizony a telek is a Másé..

Tyû! Azt a cigány rézangyalát! Hát nem elég hogy az engedély is csak úgy imitt-amott! Aztán még ráadásul a fû alatt a focipálya is a Másé! Hanem aztán ezt a Viktort nem olyan fából faragták, hogy megijedt volna az a saját árnyékától. De bizony nem félt az még a Másétól sem! Nosza rajta, a Viktor gondolt még egyet. Aztán gyorsan rábízta a Lõrincre a foci-akadémia építését. A Felcsúti Mészáros Lõrinc úgyis nagyon érti hogyan kell a fû alatt mûvelni a Másét..

Hanem erre a Felcsúti fû alatti sertepertére, felfigyelt a FARKAS! Ez a FARKAS elég nagy FARKAS volt, ráadásul meglehetõsen igazi FARKAS is volt. Mert ha nem így lett volna, a végrehajtó sem õ lett volna.. De mivel a FARKAS igazi volt, na meg aztán Tibor is volt, így aztán õ volt a FARKAS Tibor önálló bírósági végrehajtó Felcsútkörnyékén. (teljesen önálló, egyedül csak a Fidesztõl függött) No de aztán ez a FARKAS szerette ám csak igazán a Másét! Ha a FARKAS megtudta, hogy másnak van! Háza, fizetése, (hajaj) addig nem nyugodott, amíg másnak egy kanyi vasa sem maradt (lehetõleg ház nélkül persze). De legjobban mégis a gyerekeknek járó juttatásokat kedvelte..

Hanem aztán amikor ennek a FARKASNAK a fülébe jutott hogy a Lõrinc, meg a Viktor hogyan szeretik a Másét.. Hûû! Azt a cigány árgyélusát! Még a szája is tátva maradt a FARKASNAK az álmélkodástól (pedig elég nagy szája volt ám neki). Na, gondolta a FARKAS - ezek aztán nagyon vágják a pitét ott Fölcsúton! No, de én sem vagyok ám hitványabb Fideszes cigány mint ezek! Elmegyek Felcsútra, aztán szólok nekik - vegyenek be engem is a bandába. Így legalább nem fog molesztálni az a sok anyuka, amelyiknek fölzabálom a gyes-ét.

(Mert azt illik ám tudni Kedves Olvasó, hogy a Fejér Megyei jogintézményekben, a Viktornak /meg a nénak/ a pereputtya intézi ám a jognak a intézését. Mármint hogy kinek van joga a jogtalanhoz, aztán meg kinek nincs joga még a jogához sem. Tetszik érteni?)

(Hogy vágott volna bele annak a bíróságon matató öreganyjának a nyoszolyájába az a sistergõs kénköves cigány istennyila annakidején - a szerz. megjegyz.)

..Szóval a FARKAS pályára lépett Felcsúton. Hát persze hogy bevették. Egy ekkora cigányt nem lehet kihagyni a Felcsúti bandából.. Nem is volt gondja a FARKASNAK ettõl fogva. Felfalhatta a Másét, szõröstül-bõröstül, házastul-gyerektartásostul. Hálából küldött is a FARKAS Felcsútra, fûmagra valót, amennyit csak tudott. Csak küldte-küldte a FARKAS a szecskát Felcsútra (persze úgy Fideszes cigány módra, a fû alatt) vég nélkül. Amit aztán már sehogy sem tudtak a Felcsúti foci-akadémiába belevetni, azt a keveset a Viktor rábízta a Fideszes Lõrinc káeftéjére. Ott õrzik a Viktorét, meg a Másét. Aki nem hiszi, járjon utána..

Így történt, hogy már hárman szerették a Másét, Felcsútkörnyékén. (De õk aztán nagyon) A Viktor hantázott, a FARKAS gyantázott, a Lõrinc meg kontrázott. De aztán a koldus szegény-cigány legény, a végire meg úgy kikupálódott, hogy a Mészáros Lõrinc lett a Felcsúti, Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia Elnöke. (na erre varrjál gombot) Hanem aztán a Fideszes Lõrinc a legújabb Audiján úgy neki iramodott, hogy a templom egere bottal üthette a nyomát. Ezért aztán, amikor a templom egere rádöbbent hogy milyen fürgék, meg sportszerûek a Fideszes cigányok, feladta a versenyt, és gyorsan be is dobta a törölközõt.

A templom egere szomorúan bandukolt Felcsútkörnyékén. Már törölközõje sem volt szegénynek, amikor egyszer csak megbotlott valamiben. Hanem aztán amikor jobban megnézi, látja ám hogy nem más az amibe belebotlott, mint a Másé. Meglepõdve kérdi tõle - Hallod e te Másé! Ugyan mond má, hogyan lettél te ilyen kevés?

Tudod - felelte a Másé - Felcsútkörnyékén a Fideszesek mindig lecsíptek belõlem, aztán csak ennyi maradtam. Azt a Fideszes kormos kandúrját! Hanem a templom egere úgy meglepõdött, amikor ezt meghallotta, hogy még a farkát is felfelé kunkorította izgalmában. De aztán éppen arra masírozott a paragrafus. Kérdik tõle illendõen - hallod e te paragrafus! Aztán mi jogon sétafikálsz te itt Felcsútkörnyékén, ráadásul póráz nélkül?

Én most éppen illegalitásba vonulok - felelte a paragrafus. A Felcsútkörnyéki bíróságon velem szokták betakarni azt a sok Fideszes szennyet-okádékot, de már olyan nagy volt a bûze hogy inkább elszöktem onnét. Azt a fideszes tejfölös köcsögjét! Hanem amikor a templom egere ezt meghallotta, hogy milyen cigány munka folyik a Felcsútkörnyéki bíróságon, bizony úgy meglepõdött, hogy még a farka is lekonyult hamarjában.

Így történt, hogy összetalálkozott a három barát, aztán meg is fogadták - az veti közülük az elsõ követ a Fideszesre, amelyikük elõször találkozik vele..

A templom egere, a Másé, meg a paragrafus, leültek Felcsúton, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia mellé, az árok partjára. Aztán rágyújtottak egy Lõrinc-ûzõ nótára:

Egy cigány legény röf-röf-röf.
Trombitálgat töf-töf-töf.
A Fideszes víg ormánya,
a Másét túrja döf-döf-döf.

Jön a FARKAS meglátja.
Örvendezve kiáltja.
Jól van Lõrinc, röf-röf töf-töf,
a Viktor is így csinálja!

Most már hárman zenélnek,
a Máséból megélnek.
Töf-töf-töf-töf,
röf-röf-röf-röf,
a fideszes legények!

A templom egere, a Másé, meg a paragrafus még most is ott ülnek Felcsúton, az árok partján, ha közben a FARKAS azóta fel nem falta õket..

A Felcsúti, Fideszes Mészáros Lõrincnek sikerült az élet!
És te hogy boldogulsz?
Te is két kézzel eszed a mackósajtot?

Summa, summarum, de az dörgés Kedves Olvasó hogy Felcsútkörnyékén viszik a Másét, mint a cukrot a Fidesz kormány beiktatása elõtt. Mindez persze a hivatalokban trónoló sarzsikat egyáltalán nem zavarja, hiszen a Merész-elek Kapitányság munkatársát /Hajnáczki Csaba/ érintõ ügyekhez már számtalan esetben csatolva lettek olyan iratok - amelyek alapján teljesen nyilvánvaló, hogy a Felcsúti Fideszes körökhöz kapcsolódó személyek bûncselekményeket valósítanak meg.

Azonban ez ügyben intézkedésre hivatottak, így például Dr. Szekeres Mónika, a Bicskei Bíróság Elnöke - nem nagyon borzolja a tollát, hogy emiatt érvényt szerezzen a jogszabályoknak. Sõt! Az a büdös ribanc inkább még a Fideszes bûncselekmények eltusolására törekszik.

Ezért aztán a Felcsúti, Fideszes Mészáros Lõrinc és bûnözõ társai, köszönik szépen, de prímán megvannak. Kisebb gikszer elsikálásáért, a Fideszes Lõrinc az illetékes súlyának a dupláját használja a lepasszolandó jatt szorzószámaként, azonban nagyobb gáz esetén, a korrupt ügyész/bíró, a saját testtömegének, a sokszorosának a szorzatát is magáénak tudhatja a kialkudott pénznemben.

Mindez a kialakult szokásjog alapján meglehetõsen olajozottan mûködik Felcsútkörnyékén. Ezt a gyakorlatot egyedül még az ilyen eljárások kárvallottjai nem tudták még teljesen megszokni.. Azonban ezeknek az ügyleteknek a szokásjog mellett, a magasabb szintû jogszabályokban is van kompetens megfelelõje. Így más jogszabályok mellett, a Büntetõ Törvénykönyv 250§ - 256§ -ig terjedõ szakasza, a közélet tisztasága elleni bûncselekményeket - vesztegetés, befolyással üzérkedés- börtönbüntetés kiszabásával bünteti. Azonban a Fideszes Lõrinc az ügyleteit elõre kitervelten, nyereségvágyból, nyilván bûnszervezet részeként követi el, tehát a jogsértés minõsített esete is megállapítható lenne. Ennek megfelelõen a Fideszes Lõrincnek és bûntársainak akár nyolc évnyi börtön is járhatna. (az érvényben lévõ jogszabályokat figyelembevevõ, pártatlan és elfogulatlan, tisztességes eljárást feltételezve)

Tekintettel arra, hogy a Felcsúti, Fideszes Mészáros Lõrinc személyével kapcsolatba hozható jogszabályt sértõ ügyletek, meghaladhatják a különösen nagy értékét, valamint a jogszabályt sértõ esetek elterjedtsége, és számos embert megkárosító jellege miatt, a bûncselekmény a társadalomra nézve különösen veszélyes - ezért, a Felcsúti, Fideszes Mészáros Lõrinc és társai ellen, különféle, jogszabályt sértõ cselekmények elkövetése miatt, büntetõ eljárás megindítását kezdeményezem.

A Felcsúti, Fideszes Mészáros Lõrinc és társainak, jogszabályt sértõ tevékenységét ismertetõ további információk széles skálája megtalálható: a Bicskei Városi Bíróság, B.159/2009. számú, -Vigyázat! Veszélyben vagyunk! A Fideszesek lopnak! - feliratú plakátok tárgyában folyó ügyhöz mellékelten, valamint számos hivatal, számos ügyéhez csatoltan

Csatolt iratok:

1, a Merész-elek Kapitányság által csatolt irat:

2, más - szintén károsult állampolgár által csatolt irat:

U.i.: Az ügyben eljáró ügyész/bíró által meghozott intézkedés - a büntetõ és szabálysértési felelõsségének tudatában tett nyilatkozatnak minõsül - abban az értelemben, hogy az ügyben intézkedõ ügyész/bíró tisztában van a jogszabályok által a hivatali személyére rótt kötelezettségekkel, és ismeri a Be. 6.§ 1 pontjának, valamint további jogszabályoknak, a megismert bûncselekmények esetében alkalmazandó, elõírt utasításait.Kelt.: Bodmér. 2011 augusztus 23 Hajnáczki Csaba

a Merész-elek Kapitányság munkatársa :)

Szintén károsult, további állampolgár aláírása:

A közérdeklõdésre figyelemmel, a Merész-elek Kapitányság figyelemmel kíséri a piacon megvásárolható ügyész (bíró) Kg/Ft. áron számított aktuális középárfolyamát. Ezért kérem, a Felcsúti. Fideszes Mészáros Lõrinc éppen aktuális ügyében - éppen nem a jogszabályoknak megfelelõen intézkedõ - ügyészt (bírót), hogy az üggyel kapcsolatos értesítését, az alábbi formula szerint kitöltve szíveskedjék a Merész-elek Kapitányság címére küldeni:

1. sz. példa:
ELUTASÍTOM: mert- bla-bla-bla-pont/dátum; Ügyész aláírása: Dr. Nagyzsebû /Kg/mázsahúsz

2.sz. példa:
Válaszadás nélkül irattárba helyezem: azért mert csak-pont/dátum; Ügyész-mûvész-nõ aláírása: Dr. Nagyfenekû /Kg/nyolcvanhét

Ezzel akkor meg is volnánk. De most hogy elõre borítékba helyeztük a Fideszes bûnözõk elleni eljárások végeredményét, vajon most már elégedetten hátradõlhetünk a hintaszékünkben a csodára várva? Azt hiszen egyáltalán nem. Ha kicsit jobban belegondolunk, nem tettünk mást, hogy másoktól várjuk el a saját jogainkkal való törõdést. Ugye te is emlékszel még arra Kedves Olvasó, hogy a közelmúltban kiderült: Felcsúton fizették a legtöbb adót Magyarországon. A sajtó munkatársainak a mai napig sem sikerült a titokzatos milliárdos kilétét felfedni. Vajon ki lehet õ? És mibõl tett szert erre a hatalmas vagyonra?

Magyarországon egyre nõ az eladósodott-elszegényedett emberek tábora. A végrehajtók gyakran szabad prédaként kezelik az embereket. Eközben pedig titokzatos milliárdosok bukkannak elõ a semmibõl. Vajon milyen sors vár azokra az egyre növekvõ számú eladósodott emberekre, akik végrehajtás alá kerülnek? A Felcsútkörnyékén szerzett tapasztalatok alapján a nagy biztonsággal feltételezhetõ: az eddigi szerzeményük, meg a jövõbeli keresményük is biztos helyet talál majd valamelyik -talán éppen Felcsúti-Fideszes milliárdos vagyona közt. Nem mintha valakit vigasztalna, de nem ez lesz az elsõ eset a történelem során, hogy valakik a mások nyomorúságából gazdagodtak meg. Pedig a jogszabályok ezek ellen megvannak. Az ügyészségek-bíróságok prímán felszerelve, az ítészek székei elfoglalva. A fizetésük rendre kiutalva.. De vajon akkor hol lehet mégis a hiba?

Bizony Kedves Olvasó, a hibát saját magunkban is kell keresnünk. Sajnos Magyarországon az emberek nem fordítanak elég hangsúlyt a jogaikra. Igaz, senki sem tanított bennünket a jogainkkal való törõdésre, de sajnos természetesnek gondoljuk hogy a saját jogainkat mások intézzék, képviseljék.

És bizony a mi hanyagságunkat látva, a hivatalokban akadnak olyan elvetemültek, akik a bûnre kapható politikai körökkel összekacsintva gyorsan megtollasodnak a mi kárunkra. Mi tehát a megoldás?

Törõdjünk többet jogainkkal! Ha valaki szereti a hazáját, akkor törõdik a hazájában a mások jogaival is. Azért hogy ne maradjunk magunkra, védjük egymás jogait. Ha többen vagyunk, többre is juthatunk. Kedves Olvasó, neked mi errõl a véleményed?

Szeresd a hazát - Védd a Másét!
A Merész-elek Kapitányság felhívása!
Aggódsz saját jogaid, és más értékeid miatt? Védd a Másét!

A jogszabályok arra valók hogy védjék az emberek jogait, értékeit. Mindez azonban csak akkor fog mûködni, ha az emberek is védik, és számon is kérik a jogaikat.

Vigyázat! A Fideszesek szeretik a Másét!

Felcsútkörnyékén már bevezetett gyakorlat, hogy sárba tiporják a jogot, azért hogy büntetlenül elvehessék a Másét! Magyarországon máshol is így fognak tenni, azért hogy ott is elvehessék a Másét!

Szeretnéd ha jogaid, meg más értékeid is biztonságban lennének?
Védd a Másét! A saját dolgaid akkor lesznek biztonságban, ha a Másé is ott lesz!
Csatlakozz a Facebookon a Merész-elek Kapitányság felhívásához, és védd a Másét!

Ma két Magyarország van. A rablók országa, meg az áldozatok országa. A sikeres országok egyik titka, a jogszabályok alapján mûködõ jogállam, ahol mindenki joggal bízhat a bûnüldözõ szervek jogszerû mûködésében. Magyarország akkor fog felemelkedni, ha a törvényt a bûnözõk ellen fordítják, és csak egy Magyarország lesz, ahol a jogszabályok mindenkire vonatkoznak. Magyarországon ez még nem így van. Magyarországon ma még egyre több embert fosztanak meg a jogaitól a hatóságok segítségével, azért hogy a szegények javain titokzatos milliárdosok osztozhassanak.
Vigyázat! A Fideszesek el is veszik a Másét!

Csatlakozz a Merész-elek Kapitányság felhívásához és jelöld a Facebook/Hajnáczki Csaba/oldalát

Ha szereted Magyarországot, ha szereted a hazádat, védd a Másét!
Egyetértesz azzal hogy a törvényt a néplopó-bûnözõk ellen fordítsák?
Védd a Másét! Hogy neked is több maradjon!

Lájkold a Merész-elek Kapitányság felhívását!
Szeretem Magyarországot!

Merész-elek Kapitányság
Lájk :)