Ezeréves téma
rta: kimi - Dtum: 2017.02.23. 20:50:54
Ország
Nemzet
Állam
Súlyos kérdés, hogy a fogalmak kialakulásának idõrendjét tudjuk-e kezelni? István szentem alapított államot? A nem tudni mikor született kicsi Vajk tehette csak.
Teljes hr
Hallgatlak benneteket telefonon, videókon, gyûléseken, találkozásokkor. Az értelem hangjai kihallatszanak a baromfiudvar hangzavarából. Nem várható el senkitõl, hogy filozófiai alapokra emelje azt a hétköznapi emberi véleményét, ami az õt körülvevõ világról szól. Azt viszont igenis elvárom, hogy ha valaki országos ügyekrõl akar beszélgetni, akkor legalább a témával kapcsolatos fogalmakat tisztázza önmagával. A partnereket minõsíti, hogy elõzetesen egyeztetnek-e.
Ország
Nemzet
Állam
Súlyos kérdés, hogy a fogalmak kialakulásának idõrendjét tudjuk-e kezelni? István szentem alapított államot? A nem tudni mikor született kicsi Vajk tehette csak. Annyira idegen tõle az István név, hogy az aláírása ként emlegetett betûépítmény nem is tartalmaz „Á”, és „N” betûket.Hol élt a kicsi Vajk? Államban biztosan nem.

Ország szavunk eredét itt, és most nem feszegetem, de tényként kell kezelnünk, hogy gazdasági egységet alkotó területet fejez ki.

A Nemzet fogalma adja fel a legnehezebb leckét. Rengeteg objektum támasztja alá, de mégis csak a véleményem, hogy a gazdasági cél megvalósítására szövetkezõ emberek csoportja a nemzet.

Ebbõl a köd elõttem, Vajk mögöttem helyzetbõl rajzolódik ki egyszer csak egy Állam. A régi összeroskadt. Körrováson atrosk ugyan, de ezer év nemzeti kultúra ellen dolgozó terrorizmus megtette a hatását, és az MTA által is elfogadott 800 ezer éves K.árpát-medencei kultúrát az illékony etruszk-oknak tudjuk be.
Pós-on kellett bizonyítanunk, hogy 907-ben a nyugati fosztogató horda, még alkalmatlan a vezetõ szerep átvételére. Ugorjunk egy ezrest, ne feszegessük azt a zseniális pár évet, ami alatt egy kiskölök lefuttatja az Államalapító projektet! Nyakunkba szakad egy ALAPTÖRVÉNY. Alkotmányozni kívánt a Nemzet, de attól, hogy Kövér, és Smith urak vallásszabadságra köteleztek a kedv elszállt. Annak ellenére köteleznek Szent István királyunk elévülhetetlen érdemeinek tiszteletére, hogy az archeológia tudományának mûvelésével az MTA-t bízzák meg.
Jogintézményekhez ragaszkodva ebbõl nincs kiút. Teljesen mindegy, hogy a korlátok között milyen alkotmányra, szokásjogra hivatkozik a cselekedni akaró. Ugyanitt közli velem a fosztogató, hogy a Nemzeti Vagyonom felett õ rendelkezik. A közszolga ismételni akarja az egyiptomi akciót homokséta nélkül.
Kedves vitázók, igyekezzetek egyszerûsíteni a dolgokat! Egy modern bilincs helyett visszakönyörgött régi lánc nem azonos a szabadsággal.
Az önrendelkezés értelme sérül, ha erre engedélyt akartok kérni.
A gazdasági kiszolgáltatottság kizárólag a lustaságotok eredménye.
A gyermekeitek jövõére hivatkozó sunyítás pont a gyermek jövõét öli meg.
A Mágocsi-termálkút felszabadítása nem költség, hanem ingyen energia.
A közszolga /állam/ nem kötelezheti semmilyen módon a tulajdonos Nemzetet.
A vagyonelszámolás végtelen egyszerû. Állam elõtt,-most.
Az égadta világon semmi sem kötelez arra, hogy a Nemzeti érdeket képviselõ bármilyen szervezõdés az Országházban székeljen. A fosztogatás ezer évében született törvények a népakarat szerint elfogadhatók, de törölhetõk is.
Népszavazásra nem engedélyt kell kérni, hanem megtartani.
Kritikus tömeg nincsen. Arra lett kitalálva, hogy várjunk rá.
Bõgve jöttem, és mindenki boldog volt. Boldogan megyek, ha a nemzet megsirat. /Közhasznúvá módosított indián mondás./ Az Õsi üzenetek értelmes elemzése rámutat, hogy társadalmi életvitel recepteket kaptunk. Egy-egy rosszul használt szó nagyobb kárt tesz, mint a háború.

JKI.